Over OVN

Onze vereniging zet zich in om de belangen te behartigen van ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan een betere ontsluiting van Nieuw-Lekkerland, huisvesting voor bedrijven e.d.
Bij onze bestuursvergaderingen is altijd de Contactpersoon Bedrijven van Gemeente Molenlanden aanwezig, zodat we erg korte lijnen hebben richting het gemeentelijk bestuur. Dat blijkt in de praktijk een gouden greep. Ook is er met enige regelmaat een wethouder aanwezig.

Verschillende bestuursleden zijn afgevaardigd naar diverse overlegorganen.
Omdat we het belangrijk vinden dat wij een goede aansluiting in de regio hebben, zijn we als vereniging bijvoorbeeld lid van de Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden.
Op die manier blijven we betrokken, worden we gehoord, en krijgen we informatie uit de eerste hand.

We houden 4x per jaar een ledenvergadering.