de N3 wordt grondig aangepakt:
Zowel de fundering als het asfalt zullen worden vernieuwd.
Het asfalt zal vervangen worden door zgn. ‘stil’ asfalt.

U begrijpt dat e.e.a. zal leiden tot groot overlast.
Reken erop dat er tijdens dat hele project meer en langere files zullen zijn!

Als alles volgens planning verloopt, zal het project medio 2022 gereed zijn.
Best een lange periode, maar daarna zult u met meer plezier gebruik kunnen
maken van de N3.

U kunt het hele project van Rijkswaterstaat  hier nalezen