Al jaren zijn de aansluiting N3>A15  en N214>A15 een probleem doordat de capaciteit van de doorstroming te laag is.
Rijkswaterstaat is al volop bezig met de voorbereidingen om deze situatie te verbeteren. Al een paar dingen zullen u
zijn opgevallen:
– het verplaatsen van de Carpoolstroken
– het kappen van de bomen om zodoende ruimte te creëren voor de aanpassingen (overigens komen er weer bomen
terug als het project is afgerond)
Men doet er alles aan om ervoor te zorgen dat u er zo weinig mogelijk van merkt (o.a. door te werken met weekend-
afsluitingen)
Als alles volgens planning verloopt, verwacht Rijkswaterstaat dat het project medio 2021 is afgerond.
Een uitgebreider verslag kunt u hier downloaden.